[26.11.2022] Usprawnienia w zakresie ogłoszeń, galerii oraz jadłospisów

  1. Nowe opcje przy dodawaniu ogłoszeń.

    Na widoku dodawania wpisów w tablicy ogłoszeń pojawiły się dodatkowe opcje:

Istnieje możliwość dodania wpisu tylko do galerii, albo tylko do jadłospisu. Przykładowo chcą dodać nowy wpis do jadłospisu odznaczamy dodanie do galerii oraz do tablicy ogłoszeń (1), a pozostawiamy zaznaczony jedynie checkbox dodania do jadłospisu (2).

Dodatkowo możemy dla jadłospisu ustawić inny tytuł (3) – analogicznie, jak w przypadku galerii.

2. Na bocznym menu pojawiła się sekcja Jadłospis,

która pokazuje dodane wpisy oznaczone jako jadłospis, wpisy pokazywane są analogicznie u pracowników, jak i rodziców.

3. Dodawanie do galerii z poziomu urządzeń mobilnych

Dodając wpis na urządzeniu mobilnym po wyborze opcji dodania załącznika istnieje możliwość włączenia aparatu, co pozwoli na automatyczne dodanie zrobionego właśnie zdjęcia.

W przypadku wielu zdjęć należy wybrać opcję „Pliki” również dostępną w menu wyboru i wskazać kilka wybranych zdjęć.