Tag: nowe konto

Rejestracja konta rodzica

Konto rodzica tworzone jest przez administratora aplikacji – pracowników biurowych / Dyrekcję placówki. Po wprowadzeniu nowego użytkownika do systemu, rodzic powinien otrzymać maila, dzięki któremu możliwe jest dokończenie procesu rejestracji i ustawienie hasła. Jeśli nie otrzymałeś wiadomości z aplikacji należy sprawdzić SPAM oraz upewnić się, że adres e-mail wprowadzony przez administrację placówki jest poprawny.